معنی و ترجمه کلمه صفحات فلزى زره زیرکمر به انگلیسی صفحات فلزى زره زیرکمر یعنی چه

صفحات فلزى زره زیرکمر

tace
tasse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها