معنی و ترجمه کلمه صفحه پهن فلز به انگلیسی صفحه پهن فلز یعنی چه

صفحه پهن فلز

platen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها