معنی و ترجمه کلمه ضد تانک به انگلیسی ضد تانک یعنی چه

ضد تانک

antitank
bazooka

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها