معنی و ترجمه کلمه ضمیمه تشریحى به انگلیسی ضمیمه تشریحى یعنی چه

ضمیمه تشریحى

excursus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها