معنی و ترجمه کلمه طالع بین به انگلیسی طالع بین یعنی چه

طالع بین

astrologer
chirography
fortune teller
soothsayer
soothsaying

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها