معنی و ترجمه کلمه طرح پیمانه اى به انگلیسی طرح پیمانه اى یعنی چه

طرح پیمانه اى

modular design

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها