معنی و ترجمه کلمه ظریفى به انگلیسی ظریفى یعنی چه

ظریفى

frangibility

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها