معنی و ترجمه کلمه ظفر آمیز به انگلیسی ظفر آمیز یعنی چه

ظفر آمیز

victorious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها