معنی و ترجمه کلمه ظلمانى به انگلیسی ظلمانى یعنی چه

ظلمانى

cimmerian
tenebrific
tenebrous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها