معنی و ترجمه کلمه عاقبت نیندیشى به انگلیسی عاقبت نیندیشى یعنی چه

عاقبت نیندیشى

improvidence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها