معنی و ترجمه کلمه عالى ترین افسر نیروى دریایى به انگلیسی عالى ترین افسر نیروى دریایى یعنی چه

عالى ترین افسر نیروى دریایى

admiral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها