معنی و ترجمه کلمه عدم اشتغال به انگلیسی عدم اشتغال یعنی چه

عدم اشتغال

unemployment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها