معنی و ترجمه کلمه عذاب دهنده به انگلیسی عذاب دهنده یعنی چه

عذاب دهنده

racking
tormentor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها