معنی و ترجمه کلمه عروق خونى به انگلیسی عروق خونى یعنی چه

عروق خونى

blood vessel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها