معنی و ترجمه کلمه عصاى سه دندانه به انگلیسی عصاى سه دندانه یعنی چه

عصاى سه دندانه

trident
tridentate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها