معنی و ترجمه کلمه عصعص به انگلیسی عصعص یعنی چه

عصعص

coccyx

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها