معنی و ترجمه کلمه عطش دار به انگلیسی عطش دار یعنی چه

عطش دار

thirsty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها