معنی و ترجمه کلمه عطیه الهى به انگلیسی عطیه الهى یعنی چه

عطیه الهى

charism
charisma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها