معنی و ترجمه کلمه عقب انداز به انگلیسی عقب انداز یعنی چه

عقب انداز

retardant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها