معنی و ترجمه کلمه علف هاى ریز و شناورى که روى سطح آب شیرین تشکیل چیزى به شکل حصیر سبز مى دهد و شامل جلبک هاى شناور نیز مى باشد به انگلیسی علف هاى ریز و شناورى که روى سطح آب شیرین تشکیل چیزى به شکل حصیر سبز مى دهد و شامل جلبک هاى شناور نیز مى باشد یعنی چه

علف هاى ریز و شناورى که روى سطح آب شیرین تشکیل چیزى به شکل حصیر سبز مى دهد و شامل جلبک هاى شناور نیز مى باشد

pleuston

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها