معنی و ترجمه کلمه علم روشنایى به انگلیسی علم روشنایى یعنی چه

علم روشنایى

optics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها