معنی و ترجمه کلمه علم زنگ شناسى به انگلیسی علم زنگ شناسى یعنی چه

علم زنگ شناسى

campanology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها