معنی و ترجمه کلمه عمل متمرکز کردن به انگلیسی عمل متمرکز کردن یعنی چه

عمل متمرکز کردن

concentration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها