معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 76 و جرم اتمى 190.23 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 76 و جرم اتمى 190.23 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 76 و جرم اتمى 190.23 گرم بر مول

Osmium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها