معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 79 و جرم اتمى 196.96655 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 79 و جرم اتمى 196.96655 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 79 و جرم اتمى 196.96655 گرم بر مول

Gold

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها