معنی و ترجمه کلمه عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 81 و جرم اتمى 204.3833 گرم بر مول به انگلیسی عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 81 و جرم اتمى 204.3833 گرم بر مول یعنی چه

عنصر جدول تناوبى با عدد اتمى 81 و جرم اتمى 204.3833 گرم بر مول

Thallium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها