معنی و ترجمه کلمه عوضى گرفتن به انگلیسی عوضى گرفتن یعنی چه

عوضى گرفتن

mistook

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها