معنی و ترجمه کلمه عکسبردارى کردن به انگلیسی عکسبردارى کردن یعنی چه

عکسبردارى کردن

photo
photograph
shoot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها