معنی و ترجمه کلمه عکس بردارى از ستارگان براى تحقیقات فضایى به انگلیسی عکس بردارى از ستارگان براى تحقیقات فضایى یعنی چه

عکس بردارى از ستارگان براى تحقیقات فضایى

astrophotography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها