معنی و ترجمه کلمه عیال کشى به انگلیسی عیال کشى یعنی چه

عیال کشى

uxoricide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها