معنی و ترجمه کلمه عیب غیر دائمى به انگلیسی عیب غیر دائمى یعنی چه

عیب غیر دائمى

intermittent fault

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها