معنی و ترجمه کلمه عینک ایمنى به انگلیسی عینک ایمنى یعنی چه

عینک ایمنى

goggles
safety glass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها