معنی و ترجمه کلمه عینک جوشکارى به انگلیسی عینک جوشکارى یعنی چه

عینک جوشکارى

burning glass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها