معنی و ترجمه کلمه غار شناسى به انگلیسی غار شناسى یعنی چه

غار شناسى

speleology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها