معنی و ترجمه کلمه غده خیارکى به انگلیسی غده خیارکى یعنی چه

غده خیارکى

bubonic plague

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها