معنی و ترجمه کلمه غده شناسى به انگلیسی غده شناسى یعنی چه

غده شناسى

oncology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها