معنی و ترجمه کلمه غده عصبى به انگلیسی غده عصبى یعنی چه

غده عصبى

ganglion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها