معنی و ترجمه کلمه غلات خیسانده براى تهیه مشروبات به انگلیسی غلات خیسانده براى تهیه مشروبات یعنی چه

غلات خیسانده براى تهیه مشروبات

sour mash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها