معنی و ترجمه کلمه غلط گفتن به انگلیسی غلط گفتن یعنی چه

غلط گفتن

misstate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها