معنی و ترجمه کلمه غیر قابل شکستن به انگلیسی غیر قابل شکستن یعنی چه

غیر قابل شکستن

irrefrangible

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها