معنی و ترجمه کلمه غیر منفى به انگلیسی غیر منفى یعنی چه

غیر منفى

nonnegative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها