معنی و ترجمه کلمه فاتحانه به انگلیسی فاتحانه یعنی چه

فاتحانه

triumphant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها