معنی و ترجمه کلمه فاخته به انگلیسی فاخته یعنی چه

فاخته

cuckoo
dove
ringdove

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها