معنی و ترجمه کلمه فارثینگ به انگلیسی فارثینگ یعنی چه

فارثینگ

farthing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها