معنی و ترجمه کلمه فاش شدگى به انگلیسی فاش شدگى یعنی چه

فاش شدگى

leakage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها