معنی و ترجمه کلمه فاصله ى زیاد به انگلیسی فاصله ى زیاد یعنی چه

فاصله ى زیاد

amplitude

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها