معنی و ترجمه کلمه فاصله کانونى عدسى را کم و زیاد کردن به انگلیسی فاصله کانونى عدسى را کم و زیاد کردن یعنی چه

فاصله کانونى عدسى را کم و زیاد کردن

zoom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها