معنی و ترجمه کلمه فاقد خاصیت جنسى به انگلیسی فاقد خاصیت جنسى یعنی چه

فاقد خاصیت جنسى

asexual

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها