معنی و ترجمه کلمه فاقد رفتار شایسته به انگلیسی فاقد رفتار شایسته یعنی چه

فاقد رفتار شایسته

unmannered
unmennerly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها