معنی و ترجمه کلمه فاقد قوه ارتجاعى به انگلیسی فاقد قوه ارتجاعى یعنی چه

فاقد قوه ارتجاعى

one track

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها